Kompozycja to najprościej mówiąc zestawienie, połączenie różnych elementów dla uzyskania pewnej całości.

Rodzaje kompozycji

  • Kompozycja rytmiczna – podstawowym i najprostszym rodzajem kompozycyjnym jest rytm czyli takie uszeregowanie elementów, aby powtarzały się w określonym porządku w takich samych od siebie odległościach. W zależności od liczby użytych elementów rytm może być pojedynczy, podwójny, potrójny lub wreszcie złożony.
  • Kompozycja otwarta – mówimy o niej wówczas, gdy praca malarza sprawia wrażenie, że jej dalszy ciąg wykracza poza płaszczyznę obrazu, a dzieło się nie kończy.
  • Kompozycja zamknięta – jest to kompozycja statyczna, zrównoważona forma dzieła w której dostrzegamy zamkniętą, zwartą całość poszczególnych elementów plastycznych.
  • Kompozycja symetryczna ( zwana także kompozycją odbicia ) – jest to taka kompozycja w której elementy po jednej i drugiej stronie osi symetrii są identyczne ( efekt lustra ). Przykładem takiej kompozycji może być zeszyt, układ lamp na ulicy itp. Oś symetrii to linia względem której układane są elementy.
  • Kompozycja dynamiczna – jest to układ za pomocą którego przedstawiamy ruch na płaszczyźnie lub przestrzeni. Kompozycję dynamiczną można zbudować używając linii, brył, plam barwnych czy światła. Wrażenie ruchu dają zmiany kierunków, różnorodność kształtów i wielkości oraz budowanie obrazu poprzez odpowiednie kontrastowanie form i barw.
  • Kompozycja statyczna – jest to przeciwieństwo kompozycji dynamicznej. Kompozycja statyczna jest to bezruch. Odpowiednio ułożone elementy są zastygłe, uporządkowane i sprawiają wrażenie spokojnych, kształty biegną w jednym kierunku, brak ostrych zestawień kolorystycznych.